Duyên & Phận

Duyên & Phận

Tác Giả : M.C . M.C. đôi khi không tin vào duyên phận. Nhưng lại viết về duyên phận. Đơn giản một điều thôi, hy vọng! Vì vậy, bạn cứ...
Nợ Em Ba Kiếp

Nợ Em Ba Kiếp

Tác giả: Takechi7 (Nguyễn Thế Trị) Tập 1: Khởi Đầu Luân hồi chính là vòng sinh tử, hoặc đơn giản là Sinh tử. Trạng thái bị luân chuyển...
Open

Close