Home » Chihiro
Đọc Chihiro - Truyện Fanfic mới nhất

Spirited Away 2 : Trở về vùng đất linh hồn

Đã 12 năm kể từ khi Chihiro rời khỏi vùng đất linh hồn, và cô ước mình chưa bao giờ bỏ đi. Sau tất cả, cô cũng tìm được đường về. Nhưng cần phải có gì để Đọc Full →
Chưa có bài viết nào được lên lịch