Xóm Đĩ

Xóm Đĩ

Tác giả: Ngọc Linh Phần 1 Reeng…..reng….reng… Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Mở mắt ra, ánh sáng chiếu xiên qua cái cửa chớp...
1 2 3 6
Open

Close