Bú chim vợ

Bú chim vợ

Vợ tôi nằm ngủ tời hơi không mặc quần. Nắng sớm chiếu xiên qua chùm lông chim đen nháy làm óng ánh. Bất giác tôi nhớ về ngày xưa quen...
1 2
Open

Close