2 Comments

  1. Nứng says:

    Có ai đã quay tay khi xem không?

Viết Bình Luận

Bình luận với lời lẽ khiếm nhã sẽ bị "ban"/block IP vĩnh viễn

Open

Close