[Kaiyuan][Xihong] Cô dâu tám tháng tuổi – Văn án

[Kaiyuan][Xihong] Cô dâu tám tháng tuổi

[Kaiyuan][Xihong] Cô dâu tám tháng tuổi – Văn án

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Mẹ Vương Nguyên và mẹ Vương Tuấn Khải chơi với nhau rất thân , họ đã định hôn ước cho cả hai ngay khi Vương Nguyên còn nằm trong bụng mẹ . Cho dù sau này Nguyên là con trai hay con gái đầu phải gả về nhà Khải làm dâu .
Không may thay , khi Nguyên vừa tròn tám tháng , cả ba mẹ cậu đều qua đời đo một tai nạn . Mẹ Khải đã ẵm Nguyên về nhà chăm sóc từ dạo đó , Khải lúc này chỉ mới tròn hai tuổi .

    Chưa có bài viết nào được lên lịch