[Đam Mỹ] [NP] Ca Thần Chi Luyến – Ca Thần Chi Luyến

[Đam Mỹ] [NP] Ca Thần Chi Luyến

[Đam Mỹ] [NP] Ca Thần Chi Luyến – Ca Thần Chi Luyến

≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Tác giả: Reta
Thể loại: xuyên không, cổ trang, nhất thụ lưỡng công, thụ bá đạo, công sủng thụ, HE
Tình trạng bản Trung: hoàn
Dịch giả: QT ca ca, google ca ca thêm vài anh từ điển nữa _ _
Tình trạng edit: hoàn

    Chưa có bài viết nào được lên lịch