Ngốc ạ ! Ngay từ đầu, em đã là ngoại lệ

Ngốc ạ ! Ngay từ đầu, em đã là ngoại lệ

Ngốc ạ ! Ngay từ đầu, em đã là ngoại lệ Keng keng keng! – Thưa cô, đến giờ đi học ạ Quen quá rồi mà! Tiếng khua chiêng múa kẻng...
1 2 3 4 9
Open

Close